Biện pháp kết cấu xây dựng công trình trên đất nền yếu

Khái niệm về đất yếu : đất yếu là loại đất mà bản thân nó không đủ khả năng tiếp thu trọng tải của công trình như nhà của hay cầu đường..

Định lượng : đất được gọi là đất yếu nếu sức chịu đựng trọng tải kém nhỏ hơn 0,5 kg/cm2 và dễ bị biến dạng bởi các tác nhân khác

Khi xây dựng trên nền đất yếu bạn cần lự chọn một phương pháp xây dựng tốt để hạn chế tối đa tình trạng hỏng ngay từ phần móng

 1. Lựa chọn sơ đồ kết cấu
 2. Bố trí khe lùn
 3. Thiết kế giằng móng và giằng tường
 4. Cấu tạo gối tựa cứng
 5. Chọn loại móng và chiều sâu chôn móng

Lựa chọn sơ đồ kết cấu

Loại kết cấu tuyệt đối cứng : để có được độc cứng không gian rất lớn để công trình không bị uốn cong mà chỉ bị có khả năng lún đều hoặc nghiêng

Đặc điểm của loại kết cấu tuyệt đối cứng : nhạy lún kém,không quá khắt khe trong biện pháp xử lí phương diện mà chỉ cần giảm bớt độ nghiêng của công trình

Loại kết cấu mềm : kết cấu mềm và độc lập khớp như cột trên móng đơn liên kết tự do
Khi thi công thuộc loại kết cấu mềm có thể bị uốn cong hoặc khả năng biến dạng của đất nền,

Đặc điểm của loại kết cấu mềm: có tính nhạy lún kém khi nền đất biến dạng không đều.

Mẫu thiết kế công trình trên nền đất yếu

Mẫu thiết kế công trình trên nền đất yếu

Thiết kế giàng móng và giàng tường gồm các bước :

 • Tính toán cốt thếp giẳng theo phương pháp đơn giản
 • Cơ sở tính toán
 • Nội lực trong giằng
 • Tính toán cốt thép

Chọn loại móng và chiều sâu chôn móng :

 • Chọn loại móng
 • Chọn chiều sâu chôn móng
 • Điều kiện địa chất công trình
 • Ảnh hưởng của yếu tố khác như chỉ số và tính chất truyền tải trọng lực của công trình
 • ảnh hưởng của biện pháp thi cồn móng
Loading Facebook Comments ...
Địa chỉ: 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng