TƯ VẤN CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Câu hỏi:

Cho e hỏi e đóng bảo hiểm từ tháng 5/2018-12/2018 là đã được 8 tháng,e sinh cuối tháng 11 vậy e đã được hưởng chế độ thai sản chưa ạ?

Trả lời:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản     “tìm hiểu thêm”

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. b) Lao động nữ sinh con;
  3. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.“

Như vậy, lao động nữ khi sinh con có đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 6 tháng trở lên; trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thai sản.

Theo trường hợp của bạn đến 111/2018 thì bạn nghỉ sinh vậy theo đó phạm vi 12 tháng trước sinh của bạn được tính từ tháng 12/2017 đến hết tháng 11/2018. Bạn bắt đầu đóng bảo hiểm y tế từ tháng 5/2018 đến 11/2018 thì bạn đã đóng 7 tháng bảo hiểm .Vậy bạn đã đáp ứng được điều kiện hưởng chế độ thai sản nêu trên vì vậy trong trường hợp này bạn sẽ được hưởng trợ cấp thai sản . tư vấn chế độ thai sản trực tiếp.

trên đây là tư vấn của chúng tôi nếu có gì thắc mắc hawocj cần giải đáp thêm xin liên hệ với chúng tôi qua trang website  LUATNQH.VN

Loading Facebook Comments ...
Địa chỉ: 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng